Valná hromana FK Hořovicko dne 12.02.2019 od 18:00 v Klubu Labe

logo 

Výkonný výbor FK Hořovicko, z.s. svolává valnou hromadu spolku
na úterý 12.02.2019 od 18:00 hodin

Místo: Klub Labe, Vísecké nám. 198/2, 26801 Hořovice 

Program valné hromady FK Hořovicko 

1) Úvod

2) Schválení mandátové a návrhové komise

3) Zpráva o činnosti výkonného výboru FKHořovicko

4) Zpráva finančního hospodaření FKHořovicko

5) Návrh rozpočtu FK Hořovicko na rok 2019

6) Hodnocení týmů

7) Volba nového výkonného výboru

8) Určení statutárních zástupců

9) Diskuse

10) Návrh usnesení

11) Závěr